martes, 17 de agosto de 2010

Bibliografía

Libros
- Espinet i Burunat, Francesc, Tresserras i Gaju, José Manuel, La génesi de la Societat de Masses a Catalunya (1888-1939), Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 1999.
- Espinet i Burunat, Francesc, Homenatge al professor Francesc Espinet, Editorial Base, Barcelona, 2009.
- A.A.V.V., Horitzó Historia, Vicens Vives, Barcelona, 2008.
- Acoberro, Agustí, Historia Batxillerat, Ed. Teide, Barcelona, 2006.
- Maluquer de Motes, Jordi, Història Econòmica de Catalunya, Ed. Experimental, Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona), 1997.
- Huertas Clavería, Josep M., Una història de "La Vanguardia", Angle Editorial, Barcelona, 2006.
- Miguélez, Fausto i Solé, Carlota, Classes socials i poder polític a Catalunya, Barcelona, 1987.
- Gaziel, Història de La Vanguardia (1881-1936) i nou articles sobre periodisme, Empúries, 1994.
- Grandas, M.Carmen, L'exposició Internacional de Barcelona de 1929, Llibres de la Frontera, Barcelona, 1988.
-  Tuñón de Lara, Manuel, Poder y Sociedad en España, 1900-1931, Espasa Calpe, Madrid 1992.
- Rodríguez i Pujol, Toni, La Sociedad Civil Catalana, Biblioteca de la Vanguardia, Barcelona.
- Culla, Joan B., El Catalanisme polític durant la restauració. 2, de la Mancomunitat a la Segona República, Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1981
- Bofill i Matas, Jaume, Prat de la Riba i la Cultura Catalana, Edicions 62, Barcelona 1979
- Puig i Cadafalch, Josep, Memòries, Publicacions Abadia de Montserrat 2003
- Pujols, Francesc, La Solució Cambó, L’esfera dels llibres, Barcelona 2005
- VVAA, Puig i Cadafalch i la Catalunya Contemporània, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 2003

Artículos  
- McDonogh, Gari La casa de los espejos: Las élites de Barcelona y las transiciones alfonsinas, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, H." Contemporánea, t. 6, 1993, págs.21-36.
- García Ruíz, José Luís, sobre el libro de Francesc Cabana, Cien empresarios catalanes, Madrid, LID Editorial Empresarial, 2006.
- González Agapito, Josep, Educación infantil e industrialización en Cataluña

No hay comentarios:

Publicar un comentario